Facebook oldalunk

 

Frissítések:
Megindítottuk a pénztár Facebook oldalát,

amelyet a fenti linkre kattintva is elérhet.

Kérjük, kövesse az oldalt, érdekes, hasznos

információkat tartalmaz!
2014. 11. 05. Módosítottuk a Pénzmosás elleni szabályzatunkat

2015. 01. 22. Módosult a Panaszügyek Kezelésének Szabályzata az új ügyfélszolgálati melléklettel

2015. 02. 23. Frissítettük és bővítettük a Gyakori kérdések menüpontot.

2015. 03. 13. A küldöttközgyűlés módosította pénztárunk alapszabályát.

2015. 09. 16. Módosult a Tagi kölcsön Kezelési Szabályzat, technikai pontosításokkal.

2016. 01. 01. Módosult az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló törvény

2016. 05. 20. A küldöttközgyűlés elfogadta a pénztár 2015. évi beszámolóját, módosította az alapszabályt és a VPR szabályzatot, elfogadta a pénzügyi tervet és személyi kérdésekben döntött.

2016. 08. 01. Életbe lép az új Szolgáltatási és Kifizetési Szabályzat. Egyes nyomtatványok emiatt megváltoztak.

2016. 08. 31. Az Igazgatótanács módosította a Befektetési Politikát

2016. 09. 09. A küldöttközgyűlés módosította a VPR szabályzatot

2018. 03. 22. Az igazgatótanács módosította a belépési nyilatkozatot

2019.06.01. A Küldöttközgyűlés által elfogadott 2018. éves beszámoló 

2020.10.01. A küldöttközgyűlés által elfogadott -módosított Alapszabály és a 2019. éves beszámoló

2021.06.10. A küldöttközgyűlés által elfogadott-módosított Alapszabály és a 2020. éves beszámoló

Üdvözöljük a BIZALOM Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár honlapján

 

FIGYELEM FELHÍVÁS!

 

Tagdíj: 2022. január 1-től az egységes tagdíj mértéke pénztárunkban havi 5.000,- Ft-ról 6.000,- Ft/hó összegre módosul.

Bizalom Nyugdíjpénztárban a tagdíj megosztási arányok továbbra is a következők:

 

Összeg

Fedezeti tartalék

Működési tartalék

Likviditási tartalék

0-96.000,- Ft/év

94%

5,9%

0,1%

96.001, - 150.000, - Ft/év között

98%

2%

0,0%

150.001,- Ft/év - től

99%

1,0%

0,0%

 

Minden új pénztártag esetén, - akár átlépéssel, akár pénztári átalakulással, akár új belépéssel vagy más módon jön létre a tagsági jogviszony - az első két hónapban a tagdíj befizetés 100 %-ban a fedezeti tartalékba kerül.

 

xxxxx

 

M E G H Í V Ó

 

Értesítjük a Pénztártagokat és a Küldötteket, hogy a BIZALOM Nyugdíjpénztár soron következő Küldöttközgyűlését 2022. január 14-én (pénteken) 10 órára hívjuk össze.

A Küldöttközgyűlés a rendkívüli járványügyi helyzetre tekintettel elektronikus hírközlő eszköz útján (online) kerül megtartásra, amely biztosítja a kép és hang egyidejű közvetítését és a korlátozás-mentes, valós idejű kommunikációt, valamint alkalmas a résztvevők személyes beazonosítására.

 

Tervezett napirend:

1. Alapszabály módosítás

2. Az Igazgatótanács elnöke tiszteletdíjának megállapítása

3. Választható Portfóliós szabályzat módosítása

4. EB tag választás

5. Egyebek, tájékoztatások

 

Amennyiben a Küldöttközgyűlés a fenti időpontban határozatképtelen, úgy elektronikus hírközlő eszköz útján 2022. január 14-én 10 óra 15 perckor megismétlésre kerül, változatlan napirendi pontokkal. A megismételt Küldöttközgyűlés a résztvevő küldöttek által képviselt tagok számára tekintet nélkül határozatképes.

A videó-konferencia Küldöttközgyűlésen kizárólag képi és hangi (videó) megjelenéssel lehet részt venni, a küldött regisztráció megfelelő időben történő elvégzése érdekében a Pénztár kéri, hogy a Küldöttközgyűlés napján a csatlakozást legkésőbb 9 óra 50 percig legyen szíves kezdeményezni.

A napirendhez tartozó dokumentumokat a küldöttek kézhez kapják. Az érdeklődő pénztártagok részére a küldöttközgyűlés napirendi pontjaihoz tartozó iratok a pénztár székhelyén munkaidőben   8-16 óra között megtekinthetők 2022. január 10-től.

 

Budapest, 2021. december 22.

 

Török László sk.

Igazgatótanács elnök

 

 

Tisztelt Pénztártagunk!

A koronavírus miatti rendkívüli intézkedések!

 

Az ügyfélszolgálati rendet - a személyes ügyfélszolgálatot is beleértve - ismét a koronavírus járvány-helyzethez igazodva teljes mértékben a korábbiaknak megfelelően korlátozásokkal visszaállítottuk! A korlátozások a személyes ügyintézésre és az egyéni védekezés szükségességére vonatkoznak. Személyes ügyintézés kizárólag előzetes telefonos időpont egyeztetés alapján lehetséges!

Tájékoztatási igényéhez minden esetben rendelkezésre áll telefonos ( Tel.: 06-13510372; hétfő 9-16, kedd-csütörtök 9-15 óráig, péntek 9-13 óráig)  és levelezéses (e-mail: info@bizalompenztar.hu)  ügyfélszolgálatunk, ahol tájékoztatást kaphat szolgáltatási igényeivel kapcsolatos teendőkről. 

A pénztár részére küldendő hitelesített, eredeti dokumentumokat kérjük minden esetben postai úton (is) juttassa el ügyintézőinknek. 

Szolgáltatási igényével kapcsolatos kifizetést lehetőleg bankszámlára kérje, mivel a postai kézbesítés összeghatára korlátos!  

 

Köszönjük a rendkívüli időszakban pénztárunk felé megnyilvánuló szíves megértésüket, türelmüket és együttműködésüket !               

BizalomNyugdíjpénztár

Igazgatótanácsa             

 

 

 

                                                                                                                         

FIGYELEM!

A 2021 évvégi portfólió választás lehetősége

LEZÁRULT! 

 

 

A következő portfólió váltás lehetősége legközelebb 2022.07.01-től nyílik meg 2022. júniusában! 

Kérjük, hogy a „Hasznos, aktuális információk” menüpontban olvassa el az egyes portfóliók összetételét ismertető tájékoztatónkat.

A Választható Portfóliós Nyilatkozat megnevezésű nyomtatvány értelemszerű kitöltésével és a Pénztár részére történő beküldésével szíveskedjen dönteni, hogy egyéni számláján lévő megtakarítása melyik portfólióba kerüljön! Ha a Pénztártag portfólióján nem szeretne változtatni, nincs teendője.

Amennyiben nem tudná, hogy az Ön megtakarítása jelenleg melyik portfólióban van, lekérdezheti és megtekintheti a pénztár honlapján az „Egyéni tagi ügyfélszolgálat” menüpontban. (www.bizalompenztar.hu) 

 

 

Bizalom Nyugdíjpénztár 

Igazgatótanácsa

 

xxxxxxxx

 

FIGYELEMFELHÍVÁS!

       Fontos teendők évvégéig!      

   (Nyereményjáték hirdetmény)

         

Ön 2021-ben is jól döntött, hogy a Bizalom Önkéntes Nyugdíjpénztárban vezetett számláján keresztül finanszírozza nyugdíj elő-takarékosságát. Ahhoz, hogy a pénztári tagsággal járó öngondoskodás előnyeit maximálisan kihasználja, teljesítsen többlet befizetést a havi rendszeres tagdíjon felül nyugdíjpénztári számlájára december 31-ig, hogy minél több pénzt visszakapjon az év során Öntől levont személyi jövedelemadójából. A 2021. évi befizetései után továbbra is jár a 20% adó visszatérítés, így akár 150 000 forinttal gyarapodhat jövőre az idei befizetései alapján nyugdíjpénztári számlája!

 

Bizalom Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár a tagi befizetések ösztönzése céljából 2021 évben ismételten sorsolásos nyereményjátékot hirdet.

A Játékban részt vehet minden pénztártag, aki 2021. december 31-én tagsági jogviszonnyal rendelkezik, és a 2021-es év folyamán legalább 200 000.-Ft egyéni tagdíjat fizetett. (Az adott évben bármilyen módon fizetett tagdíj, akár a munkáltató általi tagdíj hozzájárulás is beleszámít a 200 000,- Ft-ba, amennyiben az 2021. december 31-ig beérkezett a nyugdíjpénztárnál vezetett számlájára).

A sorsolás az adott évben egyszeri, külön jelentkezni nem kell, automatikusan résztvevője mindenki, aki eleget tesz a fenti feltételeknek. A nyertesek azonosításához, igénybe vehetőségéhez szükséges adatok a Pénztár aktuális nyilvántartásából kerül megállapításra.

 

Nyeremény

A Pénztár a pénztártagok érintett köre számára 5 db a munkáltatói tagok által erre a célra felajánlott nyereményeket sorsol ki: Egy – egy hosszú hétvégét (4 fő részére, 3 éjszakára) a felajánlást tevő cégek üdülőjében 2022 tavaszán, egyeztetett időpontban.

 

A nyeremények 2022. január 15-20 között kerülnek sorsolásra. A sorsolás előtt a tagi nyilvántartásból kigyűjtésre kerülnek a feltételeknek megfelelő pénztártagok adatai. A sorsolást három tagú bizottság végzi, amelynek tagjai a Pénztár IT elnöke, a pénztár EB elnöke és egy pénztári ügyintéző.

A Pénztár a sorsolás nyerteseit a sorsolást követően 48 órán belül e-mailben vagy a megadott telefonszámon értesíti a nyeremény igénybe vétele lehetőségének részleteiről.

A játékkal kapcsolatos további részletes szabályokat a Nyereményjáték Szabályzat tartalmazza, amely megtekinthető a pénztár honlapján. (www.bizalompenztar.hu)

 

Bizalom Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár

Igazgatótanácsa

 

 

xxxxx

 

 

Üdvözöljük a BIZALOM Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár honlapján!

 

Miért érdemes továbbra is önkéntes pénztárban takarékoskodni, illetve a BIZALOM Önkéntes nyugdíjpénztárban tartani nyugdíj-megtakarításait?  

Mert: 

  • nyugdíj megtakarítását minden évben gyarapíthatja a hozamon túlmenően az egyéni befizetés után járó 20%-os adó-visszatérítéssel, (az adó visszatérítés maximuma 2021-ben változatlanul 150.000.-Ft)
  • az önkéntes nyugdíjpénztári egyéni számlája az Ön választásának megfelelő portfolióban kerül befektetésre, melynek hozama mentes a kamatadó és az egészségügyi hozzájárulási fizetési kötelezettség alól,
  • az önkéntes nyugdíjpénztári egyéni számlán felhalmozott megtakarítás adómentesen és illetékmentesen örökölhető, illetve kedvezményezhető,
  • éves szinten a 96 ezer forintot meghaladó befizetések 98%-a, a 150 ezer forintot meghaladó befizetések 99%-a kerül jóváírásra egyéni számlájára.

Az tagdíját az alábbi módokon kényelmesen fizetheti: banki átutalással Pénztárunk K&H Bank 10200964-20221713 számú bankszámlájára. Átutalás esetén a közleményben mindenképpen szíveskedjen feltüntetni nevét és tagi azonosítóját.

  • postai csekken (ügyfélszolgálatunktól igényelhető a fenti telefonszámon vagy az info.bizalompenztar.hu e-mail címen).
  • amennyiben közvetlenül a béréből kéri levonni és átutalni a tagdíját, kérjük rendelkezzen erről a munkáltatója felé, aki ezt intézi Ön helyett

Tagdíj: 2022. január 1-től az egységes tagdíj mértéke pénztárunkban havi 5.000,- Ft-ról 6.000,- Ft/hó összegre módosul.

2019. július 1-től a pénztártagok számára kedvező változásként és a tagdíjbefizetések ösztönzése érdekében új sávot vezetett be a pénztár. Ezen időponttól kezdődően a tagdíj megosztási arányok a következők:

Összeg

Fedezeti tartalék

Működési tartalék

Likviditási tartalék

0-96.000,- Ft/év

94%

5,9%

0,1%

96.001, - 150.000, - Ft/év között

98%

2%

0,0%

150.001,- Ft/év - től

99%

1,0%

0,0%

 

Minden új pénztártag esetén, - akár átlépéssel, akár pénztári átalakulással, akár új belépéssel vagy más módon jön létre a tagsági jogviszony - az első két hónapban a tagdíj befizetés 100 %-ban a fedezeti tartalékba kerül.

Hogyan válasszunk portfoliót? Jellemzően, akinek még legalább 15 éve van hátra nyugdíjig - és nagyobb a kockázati hajlandósága - érdemesebb inkább a dinamikus, várhatóan magasabb hozamot termelő, de valamivel nagyobb szórású, és így kockázatosabb portfóliót választania. Ezzel szemben, akinek már csak jellemzően 5-10 éve van nyugdíjig, annak a kiegyensúlyozott-, míg akinek kevesebb mint 5 éve van hátra, annak javasolt a hagyományos portfólió választása. Természetesen erről kizárólag Ön dönt, a pénztár a döntését tudomásul véve a választott portfólióba sorolja a megtakarítását. 

Pénztárunk telefonon (tel.: 061-351-0372) készséggel segít az ügyintézésben, a lehetőségek közötti választásban, vagy az   optimális döntés meghozatalában.

Egyéb kérdésekben, hasznos információk tekintetében látogassa rendszeresen pénztárunk honlapját: www.bizalompenztar.hu címen.

 

xxxxxxxxxxxxxxx

 

 

Bizalom Nyugdíjpénztár elérhetőségei:

 

A pénztár neve:  BIZALOM Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár
Székhelye: 1146 Budapest, Borostyán utca 1/b
Ügyfélszolgálat(nyitvatartási idő): hétfő 8-18 óra, kedd - csütörtök   8-16 óra közöt, péntek szünnap 
Fax: + 36 1 351 4843 
Tel./üzenetrögzítő:  + 36 1 351 0372
Honlap (weboldal) címe: www.bizalompenztar.hu
Mail: info@bizalompenztar.hu
Facebook: Bizalom Nyugdíjpénztár