Facebook oldalunk

 

Frissítések:
Megindítottuk a pénztár Facebook oldalát,

amelyet a fenti linkre kattintva is elérhet.

Kérjük, kövesse az oldalt, érdekes, hasznos

információkat tartalmaz!
2014. 11. 05. Módosítottuk a Pénzmosás elleni szabályzatunkat

2015. 01. 22. Módosult a Panaszügyek Kezelésének Szabályzata az új ügyfélszolgálati melléklettel

2015. 02. 23. Frissítettük és bővítettük a Gyakori kérdések menüpontot.

2015. 03. 13. A küldöttközgyűlés módosította pénztárunk alapszabályát.

2015. 09. 16. Módosult a Tagi kölcsön Kezelési Szabályzat, technikai pontosításokkal.

2016. 01. 01. Módosult az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló törvény

2016. 05. 20. A küldöttközgyűlés elfogadta a pénztár 2015. évi beszámolóját, módosította az alapszabályt és a VPR szabályzatot, elfogadta a pénzügyi tervet és személyi kérdésekben döntött.

2016. 08. 01. Életbe lép az új Szolgáltatási és Kifizetési Szabályzat. Egyes nyomtatványok emiatt megváltoztak.

2016. 08. 31. Az Igazgatótanács módosította a Befektetési Politikát

2016. 09. 09. A küldöttközgyűlés módosította a VPR szabályzatot

2018. 03. 22. Az igazgatótanács módosította a belépési nyilatkozatot

2019.06.01. A Küldöttközgyűlés által elfogadott 2018. éves beszámoló 

2020.10.01. A küldöttközgyűlés által elfogadott -módosított Alapszabály és a 2019. éves beszámoló

2021.06.10. A küldöttközgyűlés által elfogadott-módosított Alapszabály és a 2020. éves beszámoló

Török László IT Elnök előadása

Török László IT Elnök előadása

 

 

100 éve az öregkorra való felkészülés egyik potenciális módozatának tartották a sok gyermek vállalását, növelve ezzel annak esélyét, hogy előbb-utóbb a gyermekek képesek lesznek biztosítani a szüleik nyugdíját, eltartását. A társadalombiztosítási rendszer kialakulása és megléte azonban ennek a szükségérzetét csökkentette, miután az állam  az idős korra jövedelmet , azaz nyugalmi díjazást biztosított .

A felosztó-kirovó rendszer - amelyben a jelenlegi aktív keresők finanszírozzák a jelen nyugdíjasainak juttatását, és amely rendszer sok fejlett gazdaságban is alkalmazott - tovább csökkenti a gyermekvállalási kedvet, miután mások gyermekei, egy társadalom aktív tagjainak összessége fizetik az adott személy nyugdíját.

Ez a gondolatmenet a társadalmi és népesedési folyamatokkal karöltve vezet el a hárompillérű nyugdíjrendszer – az önkéntes nyugdíjpénztárak – az öngondoskodás fogalomköréhez . (De nem szeretném elvenni a szót Holczer Pétertől , aki nálamnál avatottabb szakértője ezen témakörnek )

A kényszerpályára állított gondolkodás és a szakértői elemzések sötét, bizonytalan jövőjének előre vetített árnyékában született a határozott kormányzati lépés eredményeként az 1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról.

A kezdetek, avagy Honnan indultunk?

 

A vízügyi ágazat néhány lelkes tagja az ágazati szakszervezeti szövetség hathatós támogatásával gyorsan reagált a jogszabályi környezet kialakítására.

A BIZALOM Országos Önkéntes Kölcsönös nyugdíjpénztár alapítása: 1994.-ben történt 26 fő „önkéntes” pénztártag által.

Az indulás költségeihez az ágazati szakszervezeti szövetség 50 ezer Ft vissza nem térítendő támogatással járult hozzá.

A Pénztár 1994. május 16-án alakult meg. Nyilvántartásba vétele a Fővárosi Bíróság által 1994. november 3-án realizálódott Vízügyi Ágazati Önkéntes Nyugdíjpénztár néven.

A Tevékenységi Engedélyt 1994. december 6-án adta ki a Pénztárfelügyelet, azaz a jogszabály kihirdetését követő 1 év múlva már működőképes pénztára volt az ágazatnak!

Az 1994. évi működést tárgyaló Küldöttközgyűlésen 1995. április 12-én 10 fő küldött jelent meg az akkor már 1800 fő pénztártag és 17 munkáltatói tag képviseletében.

A pénztár első évi zárómérlegének főösszege mindösszesen 2.432 ezer forint volt!

 

Hol tartunk 20 év után?

 

Az eltelt 20 év során a Bizalom Önkéntes Nyugdíjpénztár eredményes működése igazolta az alapító tagok célkitűzéseit, hiszen a pénztár vagyona az eltelt évek során folyamatosan emelkedett, 2014 évben már meghaladta a 7 milliárd forintot.

Taglétszámunk a válság éveiben ugyan visszaesett, de 2014-re ismét elérheti a 8000 főt.

 

További paraméterek :

  • az egyéni számlák átlagos értéke 877 eFt,
  • 132 db munkáltatói szerződéssel rendelkezünk, melyből 56 db a vízügyi ágazat munkáltatóival köttetett, bár néhány nagyobb cég munkavállalói más pénztárakban nagyobb létszámmal vannak jelen. Talán ez a Konferencia is segít abban , hogy nagyobb számban magunkhoz vonzzuk Őket.

 

Eredményeink:

 

A 2013-as hozamjelentés alapján kijelenthetjük, hogy ismét eredményes évet zárt a pénztár:

 

Portfólió                                     Netto                Referencia      Átlagos 10 éves         Átlagos 10 éves

Megnevezése                            hozamráta(%) hozamráta (%)nettó hozamráta (%)referencia hozamráta (%)

Hagyományos                           8,29                               5,71                       8,37                       7,73

Kiegyensúlyozott                      8,45                             7,22                      9,23                       9,21

Dinamikus                                  6,54                5,15                      9,55                       7,58

 

A közzétett adatokból látható, hogy a BIZALOM Nyugdíjpénztár több éves eredményei versenyképesek, a legjobbak közé tartoznak, mellyel számos nagy létszámú, banki, biztosítói háttérrel rendelkező pénztárat utasítottunk magunk mögé.

 

 A 10 év átlagos éves hozama - én a hagyományos portfoliót veszem alapul, mivel ez nem számított, hanem tényleges hozam - pedig megközelíti a 8,4 százalékot, ami a 4,58 százalékos 10 éves átlagos éves inflációt figyelembe véve is évi átlagban 3,82 százalék reálhozamot jelent.

 

Hogy jutottunk el idáig, avagy mi a titok (siker titka)?

 

Van – e titok egyáltalán? Kerestem, de nem találtam! Szerintem nincs!

Azt csináltuk, amire vállalkoztunk! Reális célokat tűztünk ki magunk elé (reálhozam).

Megtaláltuk hozzá a megfelelő szakembereket, IT – EB tagokat (a vizes cégek elismert és elkötelezett gazdasági szakemberei személyében), valamint külső és belső munkatársakat a munkahelyi ügyintézőket, a tagokat a döntéseknél képviselő küldötteket.

Takarékos működésre rendezkedtünk be, a lehető legmagasabb hozamot osztottuk fel, írtuk jóvá az egyéni számlákra. A vízügyi ágazat lehetőségei és a  munkavállalóinak lehető leg messzebbre mutató , hosszú távú érdekei figyelembe vételével alakítottuk ki a működési és befektetési szabályokat .

 

A 20 éves „hosszú menetelés”:

 

Göröngyös, buktatókkal teli út volt, de az ágazati összefogás mindig átsegített bennünket a legnehezebb időszakokon és akadályokon.

 

Bár volt néhány hozamcsökkentő válságjelenséggel terhes időszak, de még mindig következett kiegyenlítődés. Az évek során elért legmagasabb hozam meghaladta a 38%-ot, míg a legsúlyosabb veszteség sajnos elérte a -8%-ot. Az eredményesség mindezek mellett kézzel fogható, hiszen a legrégebbi pénztártagok számláján a hozam aránya meghaladhatja az 50%-ot!

 

A vízügyi ágazat munkavállalóinak tevékenységünkbe vetett bizalmát jelzi, hogy a pénztár átlag taglétszáma 7.000 fő körül mozog legmagasabb volt 2004-ben a BÉKÉSVÍZ nyugdíjpénztár beolvadása idején, mikor is 13 fő híján megközelítettük a 9.000 főt. Jelenleg létszámunk ismét lassú növekedésnek indult és a közel 8.000 fő meghaladja a jelenlegi víz-csatorna szolgáltatási ágazat létszámának 1/3-át.

A korösszetétel tekintetében elmondható, hogy az 50 év felettiek aránya eléri a 37,5% - ot, jelezve, hogy a fiatalok öngondoskodásra való „ébredése” még mindig nem mondható teljes körűnek.

 

Mérföldkövek:

 

1994 : Alapítás

1995 : Az első teljes működési év

1999 : A pénztár vagyona meghaladja az 1Mrd forintot, a taglétszám eléri a 8.000 főt

2002 : A pénztár Országos Önkéntes Kölcsönös pénztárrá alakul

2004 : Beolvad a Békésvíz Nyugdíjpénztár, a létszám megközelíti a 9.000 főt

2009 : Bevezetésre kerül a választható portfoliós rendszer

2012 : A pénztár vagyona meghaladja a 6Mrd forintot

2013 : A pénztár taglétszáma hosszú csökkenés után ismét növekedésnek indul

2014 : A pénztár vagyona meghaladta a 7Mrd forintot

 

Néhány érdekes adat:

 

A tagdíjat nem fizetők aránya – más pénztárakhoz hasonlóan – meglehetősen magas, eléri a teljes taglétszám 25,3% -át.

Bár a lehetőség kezdetektől fogva adott, a járadék szolgáltatást igénylő pénztártag mindösszesen 3 fő volt az elmúlt 20 évben!

A tagság összetételében a nők aránya lényegesen alacsonyabb, pontosan fele a férfiaknak , azaz mindössze  33,8  %  , ami természetesen az ágazati sajátosságokat és a munkavállalói összetételt tükrözi .

A pénztár történetének legnagyobb összegű kifizetése pedig meghaladta a 30 millio forintot!

A legfiatalabb pénztártagunk 20 éves, míg a legidősebb nyilvántartott tag 82 éves volt.

 

Amire büszkék vagyunk :

 

  • A belépések ösztönzésére kialakított kedvezmény, hogy az új belépők első hat havi
  • befizetésének 100 %-a a fedezeti számlán kerül jóváírása!
  • éves szinten a 96 ezer forintot meghaladó befizetések 98%-a kerül jóváírásra a pénztártag egyéni számlájára!
  • évről évre az önkéntes pénztárak között kiemelkedő hozamokat tudtunk elérni
  • egyéni számlája terhére, annak 30%-ig ,  alacsony kamattal tagi kölcsönt lehet kérni
  • egyéni számlájának 50%-át tagi lekötésként is felhasználhatja (az alapszabály szerinti
  • feltételekkel), azaz hitelintézettel szembeni tartozásának fedezeteként felajánlhatja
  • A pénztártag a pénztár honlapján (www.bizalompenztar.hu) folyamatosan nyomon követheti egyéni számlájának alakulását, megismerheti a pénztár szabályzatait, működésének eredményeit.

 

20 év az ember számára a felnőttkor legszebb éveinek kezdetét jelenti, de vajon minek a kezdetét jelentheti egy 20 éves nyugdíjpénztár számára?

Egy új fejezet kezdetét – mindenképpen! Mint foglalkoztatói nyugdíjpénztár a vízügyi ágazatban? Vagy a szolgáltatás bővülést, nyitást egyéb pénztári tevékenységek irányába? Vagy még további választható portfoliós bővülést?

Akár mindezek együttesen is beleférhetnek a jövő pénztári stratégiájába!

 

De mindez lehetetlen lett volna a bizalom nélkül! Na nem , most ebben az összefüggésben nem feltétlenül a BIZALOM Nyugdíjpénztár nélkül , hanem a nélkül a BIZALOM nélkül , amit az a 15 ezer volt és jelen pénztártag táplált irányunkban , aki bízott bennünk pénztári vezetőkben , bízott a jövőnkben , és hitt abban , hogy tevékenységünkkel az Ő javát és jól megérdemelt „nyugalmi díjazását” szolgáljuk , gyarapítjuk !

Köszönjük az alapítóknak, a megvalósítóknak, a működtetőknek, a közreműködőknek, a múltnak és jövőnek, egyszóval MINDENKINEK!

 

KÖSZÖNJÜK A 20. ÉVE TÖRETLENÜL MEGLÉVŐ BIZALMAT !!!