Facebook oldalunk

 

Frissítések:
Megindítottuk a pénztár Facebook oldalát,

amelyet a fenti linkre kattintva is elérhet.

Kérjük, kövesse az oldalt, érdekes, hasznos

információkat tartalmaz!
2014. 11. 05. Módosítottuk a Pénzmosás elleni szabályzatunkat

2015. 01. 22. Módosult a Panaszügyek Kezelésének Szabályzata az új ügyfélszolgálati melléklettel

2015. 02. 23. Frissítettük és bővítettük a Gyakori kérdések menüpontot.

2015. 03. 13. A küldöttközgyűlés módosította pénztárunk alapszabályát.

2015. 09. 16. Módosult a Tagi kölcsön Kezelési Szabályzat, technikai pontosításokkal.

2016. 01. 01. Módosult az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló törvény

2016. 05. 20. A küldöttközgyűlés elfogadta a pénztár 2015. évi beszámolóját, módosította az alapszabályt és a VPR szabályzatot, elfogadta a pénzügyi tervet és személyi kérdésekben döntött.

2016. 08. 01. Életbe lép az új Szolgáltatási és Kifizetési Szabályzat. Egyes nyomtatványok emiatt megváltoztak.

2016. 08. 31. Az Igazgatótanács módosította a Befektetési Politikát

2016. 09. 09. A küldöttközgyűlés módosította a VPR szabályzatot

2018. 03. 22. Az igazgatótanács módosította a belépési nyilatkozatot

2019.06.01. A Küldöttközgyűlés által elfogadott 2018. éves beszámoló 

2020.10.01. A küldöttközgyűlés által elfogadott -módosított Alapszabály és a 2019. éves beszámoló

2021.06.10. A küldöttközgyűlés által elfogadott-módosított Alapszabály és a 2020. éves beszámoló

Tájékozató füzet

A pénztár alakulása

A Bizalom Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény alapján 1994. május 16-án alakult meg. Az alapító tagok a nyugdíjpénztárt a vízügyi ágazatban dolgozók részére hozták létre, időskori szociális biztonságuk növelésére, a társadalombiztosítási nyugdíjszolgáltatásuk kiegészítésére, a nyugdíjba vonulásuk utáni jövedelemcsökkenésük pótlására. 2001-ben országos pénztárrá alakult.

A pénztár célja, hogy szolgáltatásaival és biztonságos, eredményes működésével hozzájáruljon a pénztártagok nyugdíjas évei anyagi biztonságának megteremtéséhez.

A pénztár 26, a vízügyi ágazat területén dolgozó természetes személy részvételével, a Vízügyi és Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezetének a közreműködésével jött létre. A törvény Magyarországon is lehetőséget teremtett arra, hogy a cégek, vállalkozások is hozzájáruljanak a munkavállalóik nyugdíjas évei anyagi biztonságának megalapozásához. A vízügyi ágazat munkáltatói szervezetei ezt a lehetőséget felismerve csatlakoztak munkáltatói tagszervezetként a Bizalom Nyugdíjpénztárhoz.

Az eltelt 20 év során a Bizalom Nyugdíjpénztár eredményes működése igazolta az alapító tagok célkitűzéseit, hiszen a pénztár vagyona az eltelt évek során folyamatosan emelkedett, idén meghaladta a 7 milliárd forintot. Taglétszáma a válság éveiben ugyan visszaesett, de 2014-re ismét elérheti a 8000 főt.

A Békés Víz Nyugdíjpénztár 2003. december 11-én döntött arról - megismerve a pénztár eredményeit -, hogy beolvad a Bizalom Nyugdíjpénztárba a biztonságosabb és stabilabb működés érdekében.

Fontosabb mutatószámaink (2014 II. félév):

 • taglétszám 7980 fő,
 • vagyon 7 082 mFt,
 • egyéni számlák átlagos értéke 877 eFt,
 • 132 db munkáltatói szerződés, amiből 56 db a vízügyi ágazat nagyobb munkáltatója.

 

Befektetési politikánk biztonságos, jövedelmező és értékteremtő

A Bizalom Nyugdíjpénztár hosszú távú, konzervatív befektetési politikát folytat, mely eredményesnek bizonyult. Ezt a befektetési politikát három vagyonkezelőn keresztül érvényesíti, melyet a portfoliónként eltérő mértékű állampapír és részvény, kötvény-hányad jelez. Megbízott vagyonkezelőink a Concorde Alapkezelő Zrt., az Erste Alapkezelő Zrt., valamint a PIONEER Alapkezelő Zrt. a pénzügyi szervezetekről közzétett adatok szerint évek óta a legsikeresebb vagyonkezelők közé tartoznak.

2009-ben bevezetésre került a választható portfóliós rendszer.

Pénztárunk életében jelentős lépés - 2009. év eleje a tagsági igényekre alapozva a választható portfoliós rendszer elindítása. A hagyományostól eltérő egyéb portfoliók választási lehetőségét évről-évre 800-900 fő pénztártag veszi igénybe.

A portfóliók jellemzői:

Hagyományos: A befektetés döntően állampapírokban van, a gyarapodás ingadozásmentes, a hozam kisebb, de biztos, a kockázat kicsi.

Kiegyensúlyozott: A befektetés nagyrészt állampapírokban van. A kockázatosabb, de nagyobb hozamú részvények viszont már olyan arányt képviselnek, hogy hosszú távon már érzékelhetően javítják az összhozamot.

Dinamikus: A befektetés összetételében a részvények játszhatják a kulcsszerepet. A részvények ingadozását csillapítja az állampapírok kiegyensúlyozottsága. Amikor hosszútávról van szó, akkor elsősorban erről a portfólióról van szó, tehát itt igaz, hogy hosszú távon nagyobb a hozam.

 

Portfólió szerkezete            Hagyományos     Kiegyensúlyozott          Dinamikus

Állampapír %                              70-85                        60-80                           40-70

Részvény %                                 5-10                          20-30                          30-50

Egyéb  %                                       0-10                           0-10                              0-10

 

Sajnos a pénztártagok közül egyelőre kevesen éltek a választás lehetőségével. 2013. végén a Hagyományoson kívüli portfolióban 1 265 fő pénztártag volt. A pénztártagok 16,6 %-a választott portfoliót.

A 2013-as hozamjelentés alapján is kijelenthetjük, hogy eredményes évet zárt a pénztár 2013-ban:

 

Portfólió megnevezése

Nettó hozamráta (%)

Referencia hozamráta (%)

Átlagos 10 éves nettó hozamráta (%)

Átlagos 10 éves referencia hozamráta (%)

Hagyományos

8,29

5,71

8,37

7,73

Kiegyensúlyozott

8,45

7,22

9,23

9,21

Dinamikus

6,54

5,15

9,55

7,58

 

 

A közzétett adatokból látható, hogy a BIZALOM Nyugdíjpénztár több éves eredményei versenyképesek, a legjobbak közé tartoznak, mellyel számos nagy létszámú, banki, biztosítói háttérrel rendelkező pénztárat utasítottak maguk mögé. A 10 éves átlagos éves hozam pedig meghaladja a 9 százalékot, ami a 4,58 százalékos 10 éves átlagos éves inflációt figyelembe véve eléri az évi 4,42 százalékos reálhozamot.

 

 

 

Taglétszám

 

A pénztár taglétszámának változása lekövette a vízügyi ágazat létszámában bekövetkezett változásokat. A 10 éves várakozási idő letelte után, továbbá a válság éveiben egyre többen vették igénybe eddigi megtakarításaikat.  2013-ban azonban már ismét megindult a növekedés és jó ok van bizakodni abban, hogy ez a trend folytatódni fog.

Vagyon

 

A pénztár vagyona ugyanakkor dinamikusan, a taglétszám csökkenése ellenére nőtt. Ez részben a növekvő megtakarítási hajlandóságnak, de még inkább az eredményes vagyonkezelői tevékenységnek, illetve a pénztártagok nyugdíjpénztári megtakarításba vetett bizalmának köszönhető.  A pénztártagok vagyonának látványos növekedése egyben az eltelt 20 év legnagyobb eredménye.

 

 

Korösszetétel

 

 

Sajnos, a pénztár öregszik, a korösszetétel alakulása kedvezőtlen, hasonlóan a vízügyi ágazatban dolgozók korösszetételének alakulásához. Hiányoznak a fiatalok, a 20-35 éves korosztály, noha nekik érné meg leginkább a pénztáron keresztül történő megtakarítás. Az elkövetkező időszak legfontosabb feladata lesz a létszám növelése, ezen belül is a fiatalabb korosztályok megnyerése.

 

A tagdíjak felosztása

A Pénztár alapszabálya szerint a minimális tagdíj 5.000,- Ft/hó. A minimum-tagdíj figyelembevételével kerültek meghatározásra a pénztári bevételek tartalékok közötti megosztási arányai - igen kedvező mértékben - az alábbiak szerint:

 

Összeg Ft/év

Fedezeti tartalék

Működési tartalék

Likviditási tartalék

0-96.000

94%

5,9%

0,1%

96.001,- től

98%

2,0%

0,0%

 

A belépések ösztönzésére kialakított kedvezmény, hogy az új belépők első hat havi befizetésének 100 %-a a fedezeti számlán kerül jóváírása.

Szervezet

A Pénztárunk más pénztárakkal szemben összehasonlíthatatlanul legfőbb erénye, hogy a pénztár vezető testületeibe a tagokat a pénztártagok közvetlenül saját kollégáik közül jelölik, a tevékenység átlátható és ellenőrizhető, közvetlen és rugalmas kapcsolatrendszert eredményez.

A pénztár stratégiai irányító szerve az Igazgatótanács. A tanács munkájában a legnagyobb munkáltatók és a VKDSZ képviseltetik magukat.

Az Igazgatótanács tagjai:

 • Török László elnök
 • Antal Tamás
 • Bereczné Eszterhai Valéria
 • Drobni Csilla
 • Fehér Ibolya
 • Halasy Károly
 • Szabó János

Az Igazgatótanács munkáját az Ellenőrző Bizottság ellenőrzi, tagjai a legnagyobb munkáltatók képviselői.

Az Ellenőrző Bizottság tagjai:

 • Nagy János elnök
 • Lukács Judit
 • Pásztor László
 • Péczkáné Szebenyi Krisztina
 • Szlyukáné Mülek Zsuzsanna

 

Stratégiai célkitűzések az elkövetkező 20 évre

 • A Pénztár célja a tagok vagyonának befektetésével a lehető legmagasabb reálhozam realizálása, amely a mindenkor adott befektetési környezetben elérhető.
 • A Pénzár fejleszteni kívánja elsősorban a vízügyi ágazati munkáltatókkal, továbbá kiemelten az érdekképviseletekkel, a VKDSZ-el és a MAVÍZ-zel fennálló kapcsolatát a munkáltatói szociális gondoskodásban való szerepvállalásának kiteljesítése érdekében.
 • A Pénztár bővíteni kívánja taglétszámát, a vízügyi ágazati partneri és belső erőforrások felhasználásával, a költség-hatékonyság elveire is figyelemmel.
 • A Pénztár fejleszti és bővíti szolgáltatási, marketing és kommunikációs tevékenységét a tagság mind szélesebb tájékoztatása, és az eredményes piaci megjelenés érdekében.
 • A Pénztár törekszik a pénztárszféra körében feladatot ellátó szervezetek közül a pénztár érdekeit messzemenően figyelembe vevő partnerek megkeresésére és a velük való együttműködésre.
 • A Pénztár a munkáltatói jelleg megtartása mellett figyelmet fordít piaci pozícióinak erősítésére.
 • A Pénztár - együttműködve a pénztárszféra érdekképviseleti szervezeteivel - tudatosan hozzá kíván járulni az öngondoskodás kultúrájának növeléséhez.

 

A Bizalom Nyugdíjpénztár előnyei

Azok a munkahelyi kollegák, akik még nem tagjai a pénztárnak, vagy más pénztárban tagok, nem ismerhetik a Bizalom Nyugdíjpénztár tagsága révén élvezett előnyöket.

 • 20 éve működünk eredményesen!
 • a Bizalom Nyugdíjpénztár elsősorban a vízügyi ágazat nyugdíjpénztára!
 • a Bizalom Nyugdíjpénztár élvezi a VKDSZ, a vízügyi ágazati szakszervezet támogatását!
 • A belépések ösztönzésére kialakított kedvezmény, hogy az új belépők első hat havi befizetésének 100 %-a a fedezeti számlán kerül jóváírása!
 • a pénztártag nyugdíjmegtakarítását minden évben gyarapíthatja az egyéni befizetés után járó 20%-os adó-visszatérítéssel, (ennek maximuma 2014-ben 150 eFt)!
 • az önkéntes nyugdíjpénztári egyéni számlája az Ön választásának megfelelő portfolióban kerül befektetésre, melynek hozama mentes a kamatadó és az egészségügyi hozzájárulási fizetési kötelezettség alól!
 • a 10 év várakozási idő letelte után a hozam adó-és járulékmentesen felvehető!
 • az önkéntes nyugdíjpénztári egyéni számlán felhalmozott megtakarítás adómentesen és illetékmentesen örökölhető, illetve kedvezményezhető!
 • éves szinten a 96 ezer forintot meghaladó befizetések 98%-a kerül jóváírásra egyéni számlájára!
 • évről évre kiemelkedő hozamokat tudunk elérni!
 • egyéni számlája terhére tagi kölcsönt lehet kérni (az alapszabály szerinti feltételekkel)!
 • egyéni számlájának 50%-át tagi lekötésként is felhasználhatja (az alapszabály szerinti feltételekkel), azaz hitelintézettel szembeni tartozásának fedezeteként felajánlhatja!
 • A pénztár honlapján (www.bizalompenztar.hu) nyomon követheti egyéni számlájának alakulását, megismerheti a pénztár szabályzatait, életének eseményeit.

 

Köszönet és tisztelet az alapítóknak!

 

Bánkuti Irén

Békés István

Dorner György

Dr. Tóth Miklósné

Ézsiás Béla

Fábián József

Farkas István

Fürjes József

Gábor Imre

Gombás Ernő

Horváth Lajos

Iván Gábor

Mészáros Zoltán

Mező Istvánné

Mike Jenő Zsolt

Németh István

Nyulas Imréné

Piroch Ferencné

Pós András

Répásy Sándorné

Róth László

Szilágyi Pál

Szilágyi Péter

Tóth József

Udvardiné Pálfi Erzsébet

Zabó Józsefné

Zsíros Sándor

 

BIZALOM Önkéntes Nyugdíjpénztár             

Székhely: 1146 Budapest, Borostyán u. 1/b.                                  

Adószám: 18061457-1-42

Bankszámlaszám: K&H Bank 10200964-20221713

Tel./Fax: (06) 1- 351-4843  Tel.: (06) 1- 351-0372

Honlap: www.bizalompenztar.hu e-mail: info@bizalompenztar.hu