A pénztárat 1994-ben vízügyi ágazati nyugdíjpénztárként hozták létre az alapítók.

Működése kezdetben kizárólag a vízügyi ágazatban dolgozókra korlátozódott, jelenleg országos hatáskörű, nyílt pénztárként működik. Legfőbb szerveződési elvként tagjait továbbra is  döntő hányadban a víz-, csatorna szolgáltatás, közműépítés tevékenységi körből toborozza.

A pénztár szerveződése, működése hagyományosan a demokratikus képviseleti elvekre épül.
Az alulról történő szerveződésből eredően a tagoknak közvetlen lehetőségük van befolyásolni a döntések meghozatalát, a vezetők kiválasztását.

A pénztár legfőbb döntéshozó szerve a küldöttközgyűlés. Az egyéni tagok és a munkahelyi, területi szerveződésű küldöttválasztó gyűléseken megválasztott küldöttek a tagság képviseletében hozzák meg a határozatokat.

A pénztár képviseletére, irányítására és ellenőrzésére a küldöttközgyűlés a tagok közül választ Igazgatótanácsot és Ellenőrző bizottságot. A 7-5 fős testületek tagjai maguk is elkötelezett  pénztártagok, így maximálisan biztosítható a tagok érdekképviselete.

A pénztár a jelentősebb taglétszámot foglalkoztató munkáltatói tagokkal szerződést köt a tagdíjak egy részének átvállalásáról. Jelenleg mintegy140 munkáltatóval van szerződés a rendszeres hozzájárulásról, a fizetés feltételeiről.

Pénztárunk jól működő munkahelyi ügyintézői rendszert alakított ki, ezen keresztül jutnak el a tájékoztatók, igazolások a tagokhoz, és az ügyintéző továbbítja a pénztár felé a tagi igényeket és kérdéseket.

Fentieken túlmenően a pénztár honlapján elérhető az egyéni tagok számára az elektronikus ügyfélszolgálati rendszer, lekérdezési lehetőségekkel, az ügyintézéshez szükséges letölthető dokumentumokkal.

Pénztárunk saját maga végzi a tagnyilvántartási és elszámolási feladatait, egy erre a célra kifejlesztett integrált rendszerrel, amely lehetővé teszi a bevallás alapú tagdíjfeldolgozást, szolgáltatás elszámolást, befektetések nyilvántartását,feldolgozását, a főkönyvi nyilvántartást, elektronikus banki ügyintézést és a járadék kalkulációt.

A pénztár és a tagok vagyonát jelenleg három vagyonkezelő - HOLD Alapkezelő Zrt.,  ERSTE Alapkezelő Zrt., valamint az AMUNDI Befektetési Alapkezelő Zrt. - fekteti be és kezeli. A portfóliók összetételét pénztárunk - a vagyonkezelők javaslatait figyelembe véve- a befektetési politikájában határozza meg.

Befektetési politikánk alapvetően rugalmasan konzervatív, elsődleges a kis kockázat, kiszámítható biztonság elve. A nagyobb kockázat vállalása mellett a nagyobb hozam lehetőségére igényt tartó tagjaink részére létrehoztuk a választható portfoliós rendszerünket, amely tovább bővíti a befektetési lehetőségeket.

A BIZALOM Önkéntes Nyugdíjpénztár stabil, megbízható partner, amit a 25 éves működés is bizonyít. Tevékenységünk, szolgáltatásaink méltán megelégedésére szolgálnak mind a jelenlegi több, mint 8.000 fő pénztártagnak, mind annak a közel 15.000 főnek, aki tagként megfordult pénztárunkban.

Legyen tagunk, legyen partnerünk, építsük, erősítsük tovább együtt a pénztár tagjainak biztonságát!

Bizalom Nyugdíjpénztár részletes alapadatok:  

A pénztár neve:BIZALOM Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár
Székhelye:1146 Budapest, Borostyán utca 1/b
Típusa:Ágazati alapon szerveződő országos nyugdíjpénztár
Alakuló közgyűlés időpontja:1994. május 16.
Bírósági nyilvántartás száma:11. Pk. 60786/94
Tevékenységi engedély száma:E/19/6/94
Adószám:18061457-1-42
Bankszámlaszám:K&H Bank Zrt. 10200964-20221713
Vagyonkezelők:HOLD Alapkezelő Zrt.

ERSTE Alapkezelő Zrt.

AMUNDI Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő:K&H Bank Zrt.
Igazgató Tanács elnöke:Török László
Tagjai:Bereczné Eszterhai Valéria

Drobni Csilla

Goda Sándor Mátyás

György Attila

Szabó János

Tóth Attila

Ellenőrző Bizottság elnöke:Nagy János
Tagjai:Antal Tamás

Juhász Nikoletta

Praksch László

Szlyukáné Mülek Zsuzsanna

Könyvvizsgáló:dr. Baracz Gabriella
Ügyvezető: -
Tel./Fax:+ 36 1 351 0372
Tel.:+ 36 1 351 0372
Honlap:www.bizalompenztar.hu
mail:info@bizalompenztar.hu